Industrija

Navlake za cipele

Navlake za cipele
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Navlaka za cipele vlies bijela,dužina84cm vlies 1000 1155
Navlake za cipele,vlies,bijele vlies 500 1156
Navlaka za cipele,vlies,plava vlies 1000 1157
Navl.za cipele,pojačana,neprop 1 1158
Navlaka PE za čizme 40×45cm, a50 kom 10 1159
Navlaka za cipele,vlies,zelena vlies 1000 1170
Navl. za cipele visoke,vlies,b vlies 1 1171
Navlake za cipele,vlies,zelene vlies 500 1172
Navl. za cipele visoke,vlies,z vlies 1 1174
Navlaka za cipele,vlies,bijela vlies 1000 1175
Navlake za cipele PE 1 1176
Navlaka za cipele PE 1 1177
Navlaka za cip.vis.,gum dno MED35,ster 70 1666
Navlaka za cip.vis. gum.dnoMED veća,st 70 5064
Navlaka za cipele MEDITECT35 500 5102
Navlaka za cipele VIRAL niska 1 5120
Navlaka za cipele,XL,vlies,bij vlies 1 5171
Navlaka za cipelu,XL,vlies,zel vlies 1 5172
Navlake za cipele MEDITECT vis 1 5173
Navl.za cip. MEDITECT antistat 1 5174
Navlaka za cip.VIRAL,gum. vis. 1 5178
Navlaka za cipele VIRALBARRIER na vez,visoka 1 5179
Navl.za cip,visoka,gum.dnoMED 1 5180
Navlaka za cipele vlies dječja vlies 1 5193