Kute i kombinezoni

Kombinezon VIRALBARRIER

Kombinezon VIRALBARRIER
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Komb.VIRAL kapulj.i stopal. XL 1 3308
Komb.VIRAL s kapulj.i stop.L 1 3307
Komb.VIRAL s kapulj.i stop.M 1 3306
Kombinezon VIRALBARRIER s kapuljačom vel. L 50 1200
Kombinezon VIRALBARRIER s kapuljačom vel. S 1 1293
Kombinezon VIRALBARRIER s kapuljačom vel.M 1 1294
Kombinezon VIRALBARRIER s kapuljačom vel.XXL 1 1223
Kombinezon VIRALBARRIER s kapuljačom, vel.XL 50 1221
Kombinezon VIRALBARRIER vel.XL 1 1222
Kombinezon VIRALBARRIER,vel.XL 1 1220
Kombinezon zaštitni VIRAL s kapuljačom 1 5220
Kombinezon zaštitni VIRAL s kapuljačom 1 5221
KombVIRAL s kapulj. i stop.XXL 1 3309