Industrija

Podloge

Podloge
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Podloga AIRLAID PE 36x30cm 1 1632
Podloga AIRLAID PE 53x50 1 1647
Podloga MEDILAM AIR 50x50cm 1 1660
Podloga AIRLAD PE 20×45cm 1 1834
Podloga AIRLAID PE, 35 × 40 cm 1 1835
Podloga AIRLAID PE 40×40cm 1 1836
Podloga AIRLAID PE 55×40cm 1 1837
Podloga AIRLAID PE 32x25 1 1838
Podloga AIRLAID PE,40×30cm 1 1839
Podloga AIRLAID PE, 60×40cm 1 1840
Podloga AIRLAID PE, 60×80cm 1 1841
Podloga AIRLAID PE, 60×120cm 1 1842
Podloga AIRLAID PE, 32×25 cm 1 1843
Podloga AIRLAID PE, 40×80cm 1 1844
Podloga AIRLAID PE, 40×45 cm 1 1845
Podloga AIRLAID PE 80×100cm 1 1846
Podloga AIRLAID PE 80×150cm 1 1847
Podloga AIRLAID PE 100×150cm,ster 30 1848
Podloga MEDILAM AIR 40×70cm 1 1849
Podloga AIRLAID, 120×80 cm 1 1850
Podloga AIRLAID 80×50cm 1 1851
Podloga AIRLAID, 200×80 cm 1 1852
Podloga AIRLAID, 60×40 cm 1 1853
Podloga MEDILAM AIR 100×50cm 1 1854
Podloga MEDILAM AIR 30×40cm 100 1855
Podloga MEDILAM AIR 60×40cm 200 1856
Podloga MEDILAM AIR 60×40,ster 200 1857
Podloga MEDILAM AIR 80×80cm 1 1858
Podloga MEDILAM AIR 80×40cm 1 1859
Podloga MEDILAM viskoza 90×60cm,ster 150 1860
Podloga AIRLAID 90×60cm 1 1861
Podloga AIRLAID 45×58cm 1 1862
Podloga AIRLAID PE 60×45cm 1 1863
Podloga MEDILAM AIR 75×90cm 1 1864
Podloga MEDILAM visk. 80×120cm 1 1865
Podloga AIR 50×50cm 1 1866
Podloga MEDILAM AIR 40×50cm 1 1867
Podloga MEDILAM AIR 80×100cm 1 1868
Podloga AIRLAID PE 60×30cm 1 1869
Podloga MEDILAM AIR 40×40cm 1 1870
Podloga MEDILAM AIR 90×50cm 1 1871
Podloga MEDILAM AIR 60×90cm 1 1872
Podloga MEDILAM AIR 50×30cm 1 1873
Podloga MEDILAM AIR 50×130cm 1 1874
Podloga MEDILAM AIR 60×140cm 1 1875
Podloga MEDITECT plava 45×45cm 1 3074
Podloga za naslon za glavu 1 5109
Podloga za lice-kifla, Airlaid 1 5274
Podloga Med Airlaid 45x45cm a1 1 5555
Podloga medilam airlaid 140x80 1 8114