Medicina

Elastične mrežice

Elastične mrežice
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Retesan mrežica br.1, a100 1 R2001
Retesan elast.mrež.,br.2,a100m 1 R2002
Retesan elast.mrež.br.3,a50m 1 R2003
Retesan elast.mrež.br.4,a50m 1 R2004
Retesan elast.mrež. br.5,a50m 1 R2005
Retesan elast.mrež.br.6,a25m 1 R2006
Retesan elast.mrež. br.7,a25m 1 R2007
Retesan elast.mrež. br.8,a25m 1 R2008
Retesan elast.mrež. br.9, a25m 1 R2009
Retesan elast.mrež.br.2,a 25m 1 R5367
Retesan elast.mrež.br.3,a 25m 1 R5368
Retesan elasz.mrež. br.4,a25m 1 R5369
Retesan elast.mrež.br.5,a 25m 1 R5370
Retesan elast.mrež.,br.2,a 25m 1 R8055
Retesan elast.mrež.,br.3,a 25m 1 R8057
Retesan elast.mrež.,br.4,a25m 1 R8059
Retesan elast.mrež.,br.5,a25m 1 R8061