EU projekt

EU projekt

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih i proizvodnih procesa uvođenjem integriranog ERP sustava, KK. KK.03.2.1.19.0092

Naziv korisnika: MEDITEX proizvodnja medicinske konfekcije, ROBERT ČRNJEVIĆ, Zabok, Ravnice 2

Ukupna vrijednost projekta: 945.982,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 481.770,90 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2020. godina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Meditex