Prekrivke

Prekrivke s otvorom

Prekrivke s otvorom
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Kir prekrivka MED. vis.75x90 cm s otv.14x18cm,ster 1 8375
Kir.prekrivka MED.visk. 75×75cm s otvO10cm,ster 150 5126
Kir.prekrivka MED.visk.55×55 s otv.O10cm,ster 200 5125
Kir.prekrivka MED.visk.75x90cm,3-sl.s otv.5cm,st 1 8289
Prekrivka AIR PE150×200cm s otv.ster 1 1760
Prekrivka angio 220×265cm obostrana,otv.O6cm, ster 15 7063
Prekrivka kir MEDILAM 75×90cm s otv.5×4,ster 1 7027
Prekrivka kir. MEDILAM 50×70cm s otv O10,ster 200 7028
Prekrivka kir. MEDILAM 70×70 otv.O8 i preklop,ster 100 7029
Prekrivka kirurška MEDILAM 175×240cm s otvorom, st 1 7107
Prekrivka laparotomska 200×270 s otv.15×25, ster 1 8112
Prekrivka laparotomska 200×270 s otv.30×15,ste 1 8111
Prekrivka MEDILAM 100×50cm s otv16×12, ster 100 8762
Prekrivka MEDILAM 120×150cm otv.O15cm, ster 50 7061
Prekrivka MEDILAM 120×150cm s otv.O10cm,ster 50 7093
Prekrivka MEDILAM 180×250cm s otv.O12cm,ster 20 7064
Prekrivka MEDILAM 45×75cm s otv.O10cm,ster 200 7059
Prekrivka MEDILAM 50×50cm s otv.O10cm, ster 200 7080
Prekrivka MEDILAM 50×70cm, otv.15×25,lj.rub, ster. 200 7043
Prekrivka MEDILAM 75×90 s otv. O10cm, ster 150 7062
Prekrivka MEDILAM 75×90cm s otv.O15cm,ster 100 7085
Prekrivka MEDITECT 70×70cm s otv.O8,ster 150 7031
Prekrivka neurokirurška 240×350cm s otv.,ster. 1 8211
Prekrivka za laparoskopiju 200×270 s otv.25×25,ste 1 8113