Komprese i podloge

Kompresa

Kompresa
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
ABDOMINALNA KOMPRESA 10cmx1m 1 5709
ABDOMINALNA KOMPRESA 10cmx2m 1 5708
ABDOMINALNA KOMPRESA 10cmx5m 1 5707
Kompresa 10×10, 16-slojna, nester, a100 1 M4732
Kompresa 10×10,12sl,a5kom,ster 1 M8316
Kompresa 10×10cm 12-slojna, a100 kom 1 M8306
Kompresa 10×10cm, 12-sl. s RTG niti, a100 1 M8324
Kompresa 10×10cm, 6-slojna 1 M8311
Kompresa 10×10cm,4-slojna, visokoup.,nester, a100 1 M5247
Kompresa 10×10cm,a10,ster 1 M8314
Kompresa 10×20cm, 12-sl s RTG niti, nester, a100 1 M5246
Kompresa 10×20cm, 12-sl. s RTG niti 1 M8298
Kompresa 10×20cm, 16- slojna, a100 kom 1 M8360
Kompresa 10×20cm, 16-sl. s RTG niti 1 M8297
Kompresa 10×20cm,12-sl,a100kom 1 M8319
Kompresa 10×20cm,12-sl,a5,ster 1 M8340
Kompresa 100×100cm,vlies,zel vlies 1 1084
Kompresa 100×50cm platno zelen 1 5307
Kompresa 100x100cm platno zel. 1 1661
Kompresa 10x10cm,12sl.,a1 ster 1 M8315
Kompresa 10x10cm,a10,ster. 1 R5420
Kompresa 10x10cm,a5, ster. 1 R5419
Kompresa 10x20cm,a2,ster. 1 R5421
Kompresa 112×60cm, vlies, zel vlies 1 1085
Kompresa 120×120cm,vlies,zel vlies 1 1086
Kompresa 150×90cm,vlies,zel,ster. vlies 100 1088
Kompresa 150×90cm,vlies,zelena vlies 1 1089
Kompresa 15x25 1 M9963
Kompresa 18×8cm, 16-sl, RTG nit, a100 kom 1 M8361
Kompresa 25×12cm, 16-sl, a100 kom 1 M2016
Kompresa 30×30cm,vlies,zel vlies 1 1076
Kompresa 40×40cm, vlies,zelena vlies 1 1106
Kompresa 40×40cm,platno,zelena 1 3092
Kompresa 40×45cm, vlies,zelena vlies 1 1078
Kompresa 40x50cm,vlies plava vlies 1 1126
Kompresa 5×5cm, 6-slojna 1 M8310
Kompresa 5×5cm,12-sl s RTG niti, a100 kom 1 M4727
Kompresa 5×5cm,12-slojna,a100 kom 1 M8300
Kompresa 5×5cm,16sl,ster. 1 M8313
Kompresa 50×50cm platno, bijela 1 5131
Kompresa 50×50cm, vlies, zel vlies 1 1090
Kompresa 50×50cm,platno,zelena 100 3090
Kompresa 50x50 vlies bijela vlies 1 5078
Kompresa 5x5 cm,a5,ster. 1 R5417
Kompresa 5x5cm,a10,ster. 1 R5418
Kompresa 60×40 vlies zelena vlies 1 3067
Kompresa 60x60 vlies zelena s pror. vlies 100 5159
Kompresa 60x80 platno bijela 1 1415
Kompresa 7,5×7,5 nesterilna,12-sl., a100kom 1 M8358
Kompresa 7,5×7,5cm,12-sl s RTG niti,nester, a100 1 M5245