Rukavice

Rukavice pamučne

Rukavice pamučne
naziv materijal boja pakiranje kom. šifra
Pamučna rukavica br.8(bez gum) 100 R7511
Pamučne rukavice b.10(bez gum) 100 R7515
Pamučne rukavice br. 10 100 R7504
Pamučne rukavice br. 11 100 R7506
Pamučne rukavice br. 12 100 R7507
Pamučne rukavice br. 14 100 R7509
Pamučne rukavice br. 6 100 R7500
Pamučne rukavice br. 7 100 R7501
Pamučne rukavice br. 8 100 R7502
Pamučne rukavice br. 9 100 R7503
Pamučne rukavice br.7(bez gum) 100 R7510
Pamučne rukavice br.9(bez gum) 100 R7512